Personvern og informasjonskapslar

Kven vi er

Nettadressa vår er: https://kvinnherad2050.no

Kva for personopplysingar vi samlar inn, og kvifor vi gjer det

Media

Viss du lastar opp bilete til nettstaden, bør du unngå å lasta opp bilete med innebygde plassdata (EXIF GPS). Dei som vitjar nettstaden, kan lasta ned og finna alle plasseringsdata frå bilete på nettstaden.

Kommentarar

Vi har ingen kommentarmogelegheit på skølve nettstaden vår. Kommentarar gjort på tenester som Facebook og Instagram går inn under dei respektive tenestene sine personvernreglar.

Skjema (forslag)

Innhald du legg i skjemaene på nettstaden vår blir ikkje lagra i informasjonskapslar.​ Innspelet ditt er å rekna som eit offentleg dokument, og i tråd med Offentleglova skal alle slike dokument førast i vår offentlege journal. Les meir om offentleg journal her og om innsynsrett her

Innebygd innhald frå andre nettstader

Artiklar på denne nettstaden kan ha innhald (td. videoar, bilete, artiklar osfr.) frå andre nettstader. Slikt innebygd innhald frå andre nettstader fungerer akkurat som om du hadde vore på dei andre nettstadene.

Desse nettstadene kan samla data om deg, bruka infokapslar, innehalda tredjepartssporing, og overvaka korleis du samhandlar med det tredjepartsinnhaldet. Slik sporing kan til dømes vera å spora korleis du samhandlar med innebygd innhald viss du har ein brukarkonto og er logga inn på den nettsida.

Analyse

Vi brukar ulike informasjonskapslar til anonyme, statistiske analysar, primært i Google sitt verktøy for besøksstatistikk. Statistikk blir registrert anonymt, og kan ikkje tilbakeførast til kvar enkelt brukar.

Kor lenge vi lagrar opplysingane dine

Innspelet ditt er å rekna som eit offentleg dokument, og i tråd med Offentleglova skal alle slike dokument førast i vår offentlege journal. Les meir om offentleg journal her og om innsynsrett her

Kvar vi sender opplysingane dine

Innspelet ditt er å rekna som eit offentleg dokument, og i tråd med Offentleglova skal alle slike dokument førast i vår offentlege journal. Les meir om offentleg journal her og om innsynsrett her