Grøn næringspark Kvinnherad

Grøn næringspark Kvinnherad er under planlegging på Husnes og skal trekka til seg ny, berekraftig industri og næringsverksemd basert på vår rike tilgang på fornybar kraft. Bl.a næringar som: – Biogassproduksjon – Hydrogenproduksjon – Ammoniakkproduksjon – Batteriproduksjon – Havbruk – Datalagring All næring skal utviklast og tilpassast det grøne skiftet og FNs berekraftsmål. Sjå presentasjonsfilmen... View Article

Sunde tettstad – utviklingsmoglegheiter og strakstiltak

Som del av områdeplanen for Sunde er det under utarbeiding ein  moglegheitsstudie. Her kjem litt av det ein har sett på i denne! Dette gjeld relativt enkle strakstiltak ein kan gå i gang med uavhengig av områdeplanen. Dersom Sundebuen får inspirasjon av dette, oppmodar vi gjennomføring. Her kan eldsjelar og/eller organisasjonar gjerne ta tak om... View Article
Shopping Basket