Grøn næringspark Kvinnherad

Grøn næringspark Kvinnherad er under planlegging på Husnes og skal trekka til seg ny, berekraftig industri og næringsverksemd basert på vår rike tilgang på fornybar kraft. Bl.a næringar som: - Biogassproduksjon - Hydrogenproduksjon - Ammoniakkproduk... View Article

Lokalnamn.no

Lokale stadnamn digitalisert

Er du interessert i lokale stadnamn? Då vil det kanskje interessera deg at eit stort arbeid no er i gong med å leggja inn tusenvis av stadnamn i Kvinnherad digitalt i kart. Dette er ein del av handlingsprogrammet til kulturminneplanen for Kvinnherad ... View Article