Sunndal view D

Mauranger going global

Bondhusvatnet, breen og båten er ikkje aleine om å skape merksemd til Mauranger og Kvinnherad. I byen Graz i Austerrike heng det for tida ei utstilling der Mauranger er representert! Nysgjerrig på kvifor? ... View Article