Grøn næringspark Kvinnherad

Grøn næringspark Kvinnherad er under planlegging på Husnes og skal trekka til seg ny, berekraftig industri og næringsverksemd basert på vår rike tilgang på fornybar kraft.

Bl.a næringar som:
– Biogassproduksjon
– Hydrogenproduksjon
– Ammoniakkproduksjon
– Batteriproduksjon
– Havbruk
– Datalagring

All næring skal utviklast og tilpassast det grøne skiftet og FNs berekraftsmål.

Sjå presentasjonsfilmen om Grøn næringspark Kvinnherad og ein presentasjon av prosjektet Kvinnherad næringsservice og Kvinnherad kommune arbeidar med.

 

Følg oss

Legg til ein kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket