Grøn næringspark Kvinnherad

Grøn næringspark Kvinnherad er under planlegging på Husnes og skal trekka til seg ny, berekraftig industri og næringsverksemd basert på vår rike tilgang på fornybar kraft. Bl.a næringar som: - Biogassproduksjon - Hydrogenproduksjon - Ammoniakkproduk... View Article