Lokalnamn.no

Lokale stadnamn digitalisert

Er du interessert i lokale stadnamn? Då vil det kanskje interessera deg at eit stort arbeid no er i gong med å leggja inn tusenvis av stadnamn i Kvinnherad digitalt i kart. Dette er ein del av handlingsprogrammet til kulturminneplanen for Kvinnherad ... View Article