Mauranger going global

Bondhusvatnet, breen og båten er ikkje aleine om å skape merksemd til Mauranger og Kvinnherad. I byen Graz i Austerrike heng det for tida ei utstilling der Mauranger er representert! Nysgjerrig på kvifor?

I 2019 vart det gjennomført eit moglegheitsstudie for Mauranger av 3RW Arkitekter AS, tinga av Kvinnherad kommune. Arbeidet som 3RW gjorde i bygdene Nordrepollen, Austrepollen og Sunndal heng no på ei utstilling i Graz kalla «Country Life – Recent strategies for tomorrow`s rural living». Spanande!

Om du har lyst å lese meir om utstillinga, sjekk ut facebook-sida til 3RW Arkitekter AS.

Har du gløymt ut kva studiet viste?

Moglegheitstudie Mauranger_3RW_26042019

Følg oss

Legg til ein kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket