Ungdomsråd og ungdomskafé

Kva er viktig for ungdom i Kvinnherad? Bli med og gjer ein forskjell!

Kva eit ungdomsråd er og korleis du kan bli med, kan du lese meir om her.

Ynskjer du å høyre meir om ungdomsrådet i Kvinnherad, samstundes som du får møte andre ungdommar, kan du møte opp på ungdomsklubben i Rosendal onsdag 4. mars, eller på ungdomssenteret på Husnes 6. mars, begge stader frå kl. 19:00 til 21:00.

Følg oss

Legg til ein kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket