Oppsummering av medverknad – områderegulering for Rosendal tettstad

Rapport som summerer opp medverknadsprosessane som har vore i samband med utvikling av planprogram for områderegulering for Rosendal tettstad er klar.

Det har i dette planarbeidet vore lagt stor vekt på medverknad i tidleg fase, der målet er at planprogrammet skal fange opp alle dei relevante tema og utfordringar og at planområdet skal verta tilpassa til dette.

Les rapport her

 

Følg oss

Legg til ein kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket