Kva skal til for at du flyttar til Kvinnherad?

Undersøking for folk utanfor Kvinnherad

I samband med med strategisk næringsplan (kommunedelplan for næring) og kommuneplanen Kvinnherad2050 (samfunnsdelen og arealdelen), ynskjer Kvinnherad kommune å få innspel frå utflytta kvinnheringar og potensielle tilflyttarar (til dømes studentar, familie, arbeidstakarar…) om kva som er viktige faktorar om ein skal etablere seg i Kvinnherad i framtida.

For at kommunen skal kunne planlegge langsiktig og heilskapleg, er det viktig å få tilbakemelding frå menneske som bur utanfor kommunen. Kjenner du nokon som er potensielle kvinnheringar i framtida? Då er det fint om du kan informere dei om denne undersøkinga.

Undersøkinga er å finne på denne lenkja, og kjem til å liggje ute til kring 30. november 2019.

Er det noko du lurar på knytt til undersøkinga, er det berre å ta kontakt med kommunen.

Følg oss

Legg til ein kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket