Utsett innspelsfrist til Kvinnherad2050

Grunna misforståingar er innspelsfristen til Kvinnherad2050, kommuneplanen inkludert samfunnsdel og arealdel, utsett. Ny frist for innspel er torsdag 31. oktober 2019. Det vil ikkje verte gjeve utsett frist utover denne datoen.

Dermed vil fristen for Instagram-konkurransen òg bli endra: torsdag 31. oktober 2019 er siste gong du kan setja emneknaggane #kvinnherad2050 og #kvh2050 på eit innlegg og vera med konkurransen om ein splitter ny Ipad og eit trådlaust headset med støydemping. Kven har ikkje lyst til det?

Berekraftsmåla
FN sine berekraftsmål er sentrale i arbeidet med kvinnherad2050. Ny frist for innspel til Kvinnherad2050.

Følg oss

2 Responses

Legg til ein kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket