Idèverkstad på Sunde

04. juni vart det samla til idèverkstad på Sunde

Sunde skal vidareutviklast som attraktiv tettstad og Kvinnherad kommune saman med plankonsulentent Norconsult, inviterte innbyggjarane til å komma med innspel. Møtet vart starta med betasuppe og kaffi, før ein gjekk i grupper og diskuterte kring tema som tilgong til sjø, møtestader, aktivitet, trafikkutfordringar mm. Det var ein engasjert gjeng som møtte og det kom mange gode innspel. Oppfordrar innbyggjarane på Sunde til å følgje prosessen vidare!

Møtet var, som lova, avslutta i god tid før 21-nyhetene.

 

Legg til ein kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket