Folkemøte Næring

Arbeidet med Kvinnherad 2050 er allereie godt i gong! Tysdag 07. mai var det samla ein engasjert gjeng til «nærings-kick-off» i festsalen på Kulturhuset. Alf Helge Greaker frå Bømlo hadde eit inspirerande føredrag om korleis Bømlo kommune har arbeida med medverknad. Etterpå var det god summing i salen der folk diskuterte alt frå kvar nye næringsareal skal liggje og kva vi saman kan gjere for å skape god og berekraftig næringsutvikling. I slutten av mai vil det bli opna for innspel – korleis vil du ha det i vår kommune?

 

 

Følg oss

Legg til ein kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket