Korleis vil du ha det i vår kommune?

Attraktiv, grøn og frisk — dette er dei raude trådane i arbeidet vårt med ny kommuneplan for Kvinnherad. På denne nettstaden vil du finna oppdatert informasjon om planarbeidet, og viktigast av alt: Her kan du koma med dine innspel til korleis du vil ha Kvinnherad i 2050!

#kvinnherad2050

Tagg biletet ditt på instagram med #kvinnherad2050 og dei vil dukke opp her!