Korleis vil du ha det i vår kommune?

Attraktiv, grøn og frisk — dette er dei raude trådane i arbeidet vårt med ny kommuneplan for Kvinnherad. På denne nettstaden vil du finna oppdatert informasjon om planarbeidet, og viktigast av alt: Her kan du koma med dine innspel til korleis du vil ha Kvinnherad i 2050!

Kick-off på Instagram

No skal vi forme Kvinnherad i lag! Endeleg er tida kome for innspel til Kvinnherad2050 – innspel til både samfunnsdelen og arealdelen. For å markere starten på  denne runden, blir det kick-off med ein Instagram-konkurranse.

Fastsatt planprogram

Onsdag 22. mai 2019 vart planprogrammet fastsatt av kommunestyret. Det vil sei at endeleg startar arbeidet med sjølvet innhaldet i planen Kvinnherad2050, både samfunnsdelen og arealdelen!!!

#kvinnherad2050

Tagg biletet ditt på instagram med #kvinnherad2050 og dei vil dukke opp her!