Korleis vil du ha det i vår kommune?

Attraktiv, grøn og frisk — dette er dei raude trådane i arbeidet vårt med ny kommuneplan for Kvinnherad. På denne nettstaden vil du finna oppdatert informasjon om planarbeidet, og viktigast av alt: Her kan du koma med dine innspel til korleis du vil ha Kvinnherad i 2050!

Miljøfyrtårn

Kvinnherad kommune er no godt i gang med arbeidet om å bli Miljøfyrtårnsertifisert etter hovudkontormodellen, og det er Rådhuset og Folgefonnsenteret som står først for tur Miljøfyrtårn gjer oss smarte verktøy for å jobbe konkret med berekraft innan områder som arbeidsmiljø, avfallshandtering, energibruk, innkjøp og transport Gjennom sertifiseringa skal vi jobbe heilskapleg, systematisk og langsiktig... View Article

Sunde tettstad – utviklingsmoglegheiter og strakstiltak

Som del av områdeplanen for Sunde er det under utarbeiding ein  moglegheitsstudie. Her kjem litt av det ein har sett på i denne! Dette gjeld relativt enkle strakstiltak ein kan gå i gang med uavhengig av områdeplanen. Dersom Sundebuen får inspirasjon av dette, oppmodar vi gjennomføring. Her kan eldsjelar og/eller organisasjonar gjerne ta tak om... View Article

#kvinnherad2050

Tagg biletet ditt på instagram med #kvinnherad2050 og dei vil dukke opp her!